Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Sagutin ang mga sumusunod na tanong Kumpletuhin ang mga pangungusap.

.

pag-iwas sa matataong lugar. Gawain sa Pagkatuto.

PATAKARANG PISKAL Gawain 1: LARAWAN-SURI Suriin ang mga larawan sa susunod na pahina at sagutin ang mga pamprosesong tanong.

1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Yunit 1 Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan.

. . .

.

. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang maiksing usapan sa messenge r sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba ang iyong sagot sa sagutang papel. 6.

Ang akademikong gawain naman o ang ekstra-kurikular na mga gawain ay ang gawain ng mag-aaral na hindi nakapokus sa. Noong unang panahon, mayroong isang bayang kahit saan ka lumingon at may basura.

4.

.

GAWAIN. Jul 28, 2013 · Maaari ding gumupit ng mga larawan mula sa lumang magasin at gamitin ang mga ito upang ipahayag ang bunga ng ginawang pagsusuri.

class=" fc-falcon">I. Sale A.

Ano ang iyong nararamdaman kapag tinutulungan ka ng iba sa iyong mga pangangailangan? Ano ang iyong nararamdaman kapag nakatutulong ka sa iba? d.
Gawain 8: Unawain Mo Panuto: Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong at pahayag sa iyong sagutang papel.

Ang Alamat ng 0angaw.

pinag-isipan ang mga ito ng. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. .

2. . . Sundin ang tamang pormat sa pagsulat ng salaysay. 1.

class=" fc-falcon">Academia.

. Kung ikaw ang anak, paano mo haharapin ang hirap ng buhay?.

class=" fc-falcon">II.

Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel.

May pag-unlad kung lumalaki ang GNP at GDP ng isang bansa.

Sundin ang tamang pormat sa pagsulat ng salaysay.

Sa ano-anong uri ng makabagong teknolohiya maaaring magpahayag ng sarili gamit ang mga karunungang-bayan? Subukan Natin Sagutin ang sumusunod na mga tanong: 1.